samtrygg1

Samtrygg ökade konverteringen med 12 %

tisdag 23 maj 2023

Trygg bostadsuthyrning med hjälp av sociala bevis

Samtrygg är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Företaget använder Trustpilots Standardpaket med bland annat tilläggsmodulen Convert för att visa upp sina omdömen med avancerade widgetar. Samtrygg lyfter fram sitt betyg och sina kundomdömen genom hela kundresan genom att placera widgetar på strategiska platser på sin webbplats, samtrygg.se, samt i extern kommunikation både online som i sociala medier och offline som i TV-reklam.

"Vi har valt att placera ut widgetar som lyfter fram våra kunders omdömen på startsidan för att i ett tidigt skede av kundresan skapa ett förtroende för tjänsten på samtrygg.se, men även i kritiska moment i samband med registrering för att undanröja eventuella tvivel kring att ta nästa steg."
Jim Ankare
VD på Samtryggs

Genom att A/B-testa widgetar och deras placeringar har företaget sett en höjd konverteringsgrad från besök till registrering på webbsajten. Ett A/B- test visade att närvaron av TrustBoxen Micro Star under knappen för att skapa en bostadsannons ledde till 12 % högre konvertering jämfört med samma steg utan widgeten. 12 % fler besökare gick alltså vidare med att registrera sig och skapa en bostadsannons efter detta trygghetsintyg.

Samtrygg TrustBox

Samtrygg vill säkra allas rätt till en trygg bostad

Med över 1 800 omdömen och ett betyg på 4,4 erbjuder Samtrygg uthyrare och hyresgäster ett trygghetspaket som är relevant under hela uthyrningsperioden. Båda parter får tillgång till personlig service, trygga hyresavtal och juridisk hjälp om det skulle behövas. Bolaget har effektiva rutiner och systemstöd för att hantera de frågor och problem som kan dyka upp före, under och efter uthyrningsperioden. Samtryggs ambition är att säkra allas rätt till en trygg bostad. Företaget bidrar aktivt till de globala målen om säkra bostäder till överkomlig kostnad, inkluderande urbanisering och hållbar användning av naturresurser inom ramen för Agenda 2030.

Samtrygg sajt
"Vårt samarbete med vår Customer Success Manager, Erik är dynamiskt och lyhört. Vi vill optimera vårt samarbete och integration av Trustpilots tjänster och där har Erik varit ett värdefullt stöd."
Jim Ankare,
VD på Samtrygg

Kundnöjdhet – ett centralt nyckeltal för Samtrygg

Med tilläggsmodulen Enhance kan Samtrygg samla in verifierade kundomdömen via Trustpilots API:er. Efter att uthyraren och hyresgästen har ingått i hyresavtal får bägge parter automatiskt en omdömesibjudan.

Samtrygg mäter kundnöjdheten vid olika tillfällen före, under och efter en uthyrning. Detta görs delvis genom att samla in omdömen och delvis på grupp- och individnivå bland medarbetare som har kundkontakt. Resultaten används för att utveckla såväl medarbetare som bolagets verksamhet. Samtryggs Trustscore är ett av bolagets viktigaste nyckeltal. Nyckeltalet följs och diskuteras på veckonivå i Operationsavdelningen som står för bolagets personliga service.

“Trustpilot har en särställning bland de olika mätningarna av kundnöjdhet eftersom den genomförs av en oberoende part när kundrelation ingås. Vi ser det som positivt att vi kan jämföra bolagets TrustScore med branschen och företag som vill erbjuda utmärkt service.”
Jim Ankare
VD på Samtrygg

Dela

Liknande berättelser