Öka förtroendet med omdömen

Samla in pålitliga omdömen på en öppen, transparent plattform som används av miljontals konsumenter.

Stärk ditt rykte

94 % av de nya användarna som automatiserade sina omdömesinbjudningar ökade sin TrustScore.*

Förbättra dina resultat

Trustpilot-stjärnor och -innehåll har visat sig leda till högre konverteringsgrad än hos konkurrenterna

Trustpilots dataanalys av användare som gick med i Trustpilot 2023 och automatiserade sina omdömesinbjudningar (februari 2024).