Förvandla dina besökare till kunder

Här är de nya shoppingvanorna hos Generation Z som visar vägen för dagens varumärken

torsdag 24 februari 2022
How brands can adapt to Gen Z’s new shopping habits

Generation Z, alltså personer födda mellan mitten av 90-talet och slutet av 00-talet, är den generation som efterföljer gruppen “millenials”.

Hur skiljer sig då Generation Z från föregående generation?

En stor del av skillnaderna kretsar kring värderingar och medvetenhet. För Generation Z spelar autencitet och syfte en central roll. Gruppen vill interagera med företag och varumärken som speglar deras värderingar, har ett tydligt syfte och vill göra skillnad.

Det här resulterar i nya shoppingvanor hos en allt mer köpstark generation konsumenter, och dagens varumärken behöver anpassa sig. I den här artikeln tittar vi därför närmare på förväntningar och konsumentbeteenden hos Generation Z, och hur gruppens köpmönster faktiskt definierar framtidens shopping.

Shoppingvanor hos Generation Z

1. Bekvämlighet

Det råder knappast några tvivel kring att teknik och sociala medier har har förändrat konsumenternas shoppingvanor i grunden.

Dagens konsumenter förväntar sig allt oftare en omnikanalupplevelse. En omnikanalupplevels sträcker sig över flertalet kanaler på ett sömlöst sätt, vilket ger en enhetlig upplevelse. Varumärken vars kommunikation är osammanhängande mellan digitala och analoga kanaler har inte lika goda förutsättningar att övertyga konsumenterna.

Generation Z är en riktig omnikanalgeneration. Deras shoppingvanor visar att de föredrar att shoppa där helst det passar dem, och att de använder sig av många olika kanaler. Som en del av denna utveckling verkar Generation Z också hitta tillbaka till fysiska butiker, medan den äldre generationen “millenials” i större utsträckning håller fast vid onlineshopping.

Det här innebär nu inte att Generation Z inte längre är intresserade av att handla online. Det betyder bara att denna stora grupp konsumenter är flexibla och använder sig av olika kanaler för en mer heltäckande upplevelse. Exempelvis kan de kolla upp en produkt online, genomföra ett köp vid ett senare tillfälle via retargeting på sociala medier eller också gå direkt till butik för att göra sitt köp.

Så även om intresset för fysiska butiker är större jämfört med föregående generation, uppskattar och värdesätter Generation Z flexibiliteten som en omnikanalupplevelse faktiskt innebär.

2. Kvalitet

“Köp nu, betala senare” blir ett allt vanligare betalningsalternativ, och leder till att unga konsumenter (22 % av Generation Z) handlar mer. Men detta är inte den enda anledning till varför unga konsumenter ofta väljer nämnda betalningsalternativ.

En undersökning visar nämligen att produktkvalitet är en av tre förtroendeingivande egenskaper hos varumärken som Generation Z efterfrågar, tillsammans med positiva omdömen och kundservice. Nya betalningsalternativ gör det helt enkelt möjligt för unga konsumenter att köpa dyrare produkter som håller hög kvalitet.

Utöver nya betalningsalternativ använder sig Generation Z också av second hand-shopping för att köpa kvalitetsprodukter. Som nämnts inledningsvis vill konsumenter som tillhör Generation Z ofta interagera med varumärken som är syftesdrivna, och som strävar efter att göra skillnad. Dessa tendenser kan troligtvis kopplas till en ökad miljömedvetenhet. Ett tecken på det är 27 % av Generation Z uppger att de i större utsträckning vill handla second hand.

3. Nya konsumentbeteenden

Det är tydligt att konsumentbeteendet bland Generation Z skiljer sig jämfört med äldre generationer. Köpmönster visar att Generation Z de både är trendmedvetna och tenderar att shoppa vid behov för att må bättre.

Generation Z shoppar helt enkelt inte bara en gång i veckan eller månaden. I takt med att sociala medier och influerare får allt större makt förändras konsumentbeteendet. Generation Z föredrar att göra mindre inköp i snabbare takt – ibland mer än en gång i veckan.

Traditionell annonsering är inte längre lika effektiv som förut. Generation Z låter sig hellre inspireras av likasinnade, och har större förtroende för andra konsumenters upplevelser än kommunikation direkt från företag och varumärken.

Så kan e-handelsföretag övertyga Generation Z

1. Prioritera omnikanalupplevelser

Såväl stora som mindre företag behöver satsa på sömlösa omnikanalupplevelser för att nå Generation Z.

Dagens shopping äger rum dygnet runt, och konsumentera använder en uppsjö olika enheter. Allt är interaktivt och när det kommer till att erbjuda en omnikanalupplevelse, gäller det att leverera såväl digitalt som analogt.

Ett av de bästa tillvägagångssätten för att lyckas med detta göra digital närvaro till en del av fysiska butiker.

Genom att anpassa sig efter omnikanaltrenden kan varumärken erbjuda en bättre kundupplevelse i fysiska butiker, där konsumenter kan få all information de behöver inför ett köpbeslut. Det här skapar en enhetlig upplevelse som möjliggör för konsumenter att snabbare interagera med ett varumärke och överväga ett köp – oavsett kanal.

2. Implementera nya betalningsalternativ – både online och i fysisk butik

Visste du att 24 % av dagens konsumenter överger sina köp i samband med betalningen, på grund av att butiken inte erbjuder rätt betalningsalternativ?

En undersökning visar att Generation Z räknar med att minska sin användning av betalkort från nuvarande 35 till 26 %, och kreditkort från nuvarande 16 % till 14 %. Kontanter används också i allt lägre utsträckning, och endast 22 % av Generation Z uppger sig vara redo att använda kontanter för framtida köp.

De senaste två årens utveckling har snabbat på skiftet till digitala betalningar. Som ett resultat av utvecklingen är Generation Z mer redo att börja använda något av följande betalningsalternativ:

  • ”Köp nu, betala senare”

  • Plånbokstjänster och kontantlösa betalningar såsom Apple Pay, Google Pay och Paypal.

  • P2P-betalningar (peer-to-peer)

Att anpassa sig till nya shoppingvanor innebär att tillgodose konsumenter med olika behov och förväntningar, vilket Generation Z visar. En del av denna anpassning handlar om betalningsalternativen, som kan leda till att fler köp faktiskt genomförs.

3. Tänk transparens och autencitet

Generellt sett kan Generation Z sägas vara en relativt skeptisk grupp konsumenter. Deras möjligheter att kolla upp allt online har gjort det svårare för varumärken att vinna förtroende. Generation Z värdesätter därför varumärken som prioriterar transparens, ärlighet och autencitet.

Det är tydligt att shoppingvanorna hos Generation Z skiljer sig från föregående generationer. Dagens unga konsumenter är medvetna och vill gärna stödja företag som återspeglar deras värderingar.

Varumärken som förstår vikten av uppriktighet och transparens kan helt enkelt vinna förtroende hos Generation Z – en köpstark generation som gör skillnad.

Dela

Liknande berättelser